Top Voters this month

1
Voter
SkepticalEye
117 votes
2
Voter
Achuqi
98 votes
3
Voter
hero_brion
96 votes
4
Voter
donnienapi
90 votes
5
Voter
cjclow05
88 votes
6
Voter
_MightyOksnevo_
85 votes
7
Voter
OFBuddyman
82 votes
8
Voter
KittyGamer2011
82 votes
9
Voter
iDontKnowAnymore
80 votes
10
Voter
1_AppleJack_1
80 votes